Perennials

 
Campanula per. 'Alba'

Peachleaf Bellflower

Chelone glabra

White Turtlehead

Coreopsis tinctoria

Plains Coreopsis