Natives

 
Baptisia australis

Blue Wild Indigo

Baptisia sphaerocarpa

Yellow Wild Indigo

Baptisia tinctoria

Yellow Wild Indigo

Boltonia asteroides

Thousand -flowered Aster

Bouteloua gracilis

Blue grama grass

Carex albicans

White- Tinged Sedge

Carex appalachica

Appalachian Sedge

Carex pennsylvanica

Pennyslvania Sedge

Carex plantaginea

Seersucker Sedge

Carex rosea

Rosy Sedge

Carex stricta

Tussock Sedge

Chelone glabra

White Turtlehead

Coreopsis tinctoria

Plains Coreopsis